Google+ Followers

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Đình thần Trị An - Đồng Nai xưa thờ phụng ai?

Đình thần Trị An - Đồng Nai xưa thờ phụng ai? Đinh Văn Tuấn - Nguyễn Văn Phúc. Đăng trên tạp chí Xưa & Nay số mới (460, 6/2015)
Các bạn có thể tải về đọc ở đây (Bản đầy đủ, còn bản đăng XN đã rút gọn)
https://drive.google.com/drive/my-drive

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét